O kurze

 

Kurz trvá 10 mesiacov.

Fascinuje vás život včiel? Pohrávate s myšlienkou stať sa včelárom? Potom je potrebné si uvedomiť, že včela je živý tvor a pre prácu s ňou je potrebné zvládnuť určité teoretické vedomosti a praktické zručnosti.

Ponúkame vám  dlhodobý kurz, počas ktorého vás prevedieme prácou včelára, životom včiel počas celého roka, poskytneme základ potrebný pre úspešné včelárenie.

Stretnutia budú prebiehať raz za mesiac (od augusta do mája),  v dĺžke 5 hodín/stretnutie a budú  zahŕňať teoretické vzdelávanie a  praktickú prácu pri včelách.

Po absolvovaní kurzu ponúkame  možnosť využiť mentoring v prvom roku včelárenia.

Podľa počtu záujemcov kurz môžeme rozdeliť pre začínajúcich a mierne pokročilých. Minimálny počet účastníkov vzdelávania je 5 osôb.

Cena

150.- eur/osoba
cena zahŕňa malé občerstvenie a učebné materiály

Nezáväzná objednávka