O workshopoch

Získať nové praktické skúsenosti, zručnosti a vedomosti v konkrétnych oblastiach včelárenia môžete aj na worshopoch, ktoré pripravujeme na témy:

  1. Chov včelích matiek
  2. Liečenie včiel
  3. Iné, podľa záujmu

Nezáväzná objednávka