O kurze

Aktívnym včelárom ponúkame tematické kurzy zamerané na kľúčové činnosti včelára počas roka. Stretnutia sa budú realizovať na včelnici formou krátkej teórie, praktických ukážok  a realizácie jednotlivých činností. Ponúkame najnovšie, ale aj osvedčené techniky a výmenu skúseností medzi včelármi.....

  1. Jarné prehliadky včelstiev, jarné podnecovanie, obstaranie včelstiev a legislatíva – apríl
  2. Protirojové opatrenia, tvorba odložencov, chov matiek – máj
  3. Včelia pastva, včelie produkty – spracovanie a skladovanie – jún
  4. Príprava včelstva na zimovanie, letné preliečenie, zakŕmenie– august
  5. Kontrola zazimovania, škôlkovanie matiek, vytápanie vosku –september
  6. Jesenné preliečenie včelstiev, hygiena a dezinfekcia vo včelárstva- október


Minimálny počet účastníkov vzdelávania je 5 osôb.

Cena

15.- eur/osoba
cena zahŕňa malé občerstvenie a učebné materiály

Nezáväzná objednávka