O zážitku

Prednášky pre žiakov ZŠ priamo v priestoroch školy. Zaujímavá a pre deti zábavná alternatíva klasického vzdelávania, určená predovšetkým pre 1. ročníky na prvom stupni a 6-7 ročníky na druhom stupni.

Nezáväzná objednávka