Metódou SMYV môžeme pravidelne kontrolovať približný stav zamorenia včelstva klideštikom (Varroa destructor). Smyv vykonáme na vzorke približne 300 včiel (30g). Použijeme metódu so zmáčadlom, alebo humánnejší spôsob – uspanie včiel plynom CO2. Potrebnú zostavu si môžte pozrieť na foto. Spôsob uspávania včiel použvame napríklad pri plnení oplodňáčikov včelami.

Postup:

Po plastového kelímku so sitkom a tesným vrchnákom nasypeme približne 300 včiel, čo je asi 30g. Kelímok následne uzavrieme viečkom. Na pripravenej bombičke s plynom CO2 a hadičkou na konci opatrenou ihlou na fúkanie lôpt, uvoľníme ventil tak, aby nám cez ihlu veľmi pomaly nafukoval balónik (balónik slúži ako test pomalého úniku plynu, aby sme včely veľkou okamžitou dávkou CO2 neusmrtili). Po takto správne nastavenom ventile s miernym vypúšťaním plynu zasunieme ihlu cez vyvŕtaný otvor do kelímku. Pri napúšťaní plynu sledujem ako včely postupne zaspávajú (trvá to tak asi +/- 15 sekúnd). Po uspaní včiel prívod plynu zastavíme, ihlu vyberieme a nádobkou potrasieme po dobu asi 20 s. Spolu so včelami plyn uspí aj klieštika. Ten sa po potrasení uvoľní a prepadne cez sitko na dno nádoby. Včely zo sitka zbavené klieštika vysypeme späť do úľa, kde sa postupne prebudia. Počet klieštikov na dne nádoby spočítame a klieštiky usmrtíme, keďže sa za krátko začnú zobúdzať.

Po takomto teste je potrebné nádobku pred ďalším použitím dezinfikovať.

Pri napadnutí včiel klieštikom do 2% (0-6 ks) nie je potrebný žiadny zásah liečením (odporúča sa ale ďalšie sledovanie). Napadnutie 2 až 5 % (7 – 15 ks) potrebné včely preliečiť v krátkej dobe a nad 5 % (16 a viac klieštikov) je potrebné liečiť okamžite, inak hrozí kolaps včelstva.

Ak je počet klieštikov po smyve napríklad 5, tak reálny stav vo včelstve s 50 000 včelami je 50 000:300=166.6, 166.6×5= 833 klieštikov. Pri spáde 15 ks je to už takmer 2500 klieštikov vo včelstve!!!

Túto metódu mám z kurzu „Diagnostiky včelích chorôb“ pod vedením lektora MVDr. Zdeňka KLÍMY a PSNV ČR.

Pre vykonanie smyvu môžeme použiť aj zmáčadlo (jarovú vodu, zimnú zmes do ostrekovačov, alebo lieh). Pri takejto metóde včely usmrtíme. Treba však brať do úvahy, že pri podozrení na vysoké napadnutie včelstva klieštikom je lepšie 300 (poprípade 200) včiel usmrtiť a zistiť reálny stav napadnutia, ako prísť o celé včelstvo a rozšíriť varroázu aj do ostatných včelstiev v okolí. K tomu treba ešte pripočítať zvýšené riziko prenosu vírusov.